Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası

image

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası

Zina nedeniyle boşanma davası; eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken eşi dışındaki karşı cins ile cinsel ilişkiye girmesi sebebi ile açılan bir davadır.

Zinanın tanımı: Evli bir kişinin, eşi dışında karşı cins ile cinsel ilişkiye girmesidir. Eşlerin başkasıyla öpüşmesi, sarılması veya dokunması vb. haller Medeni Kanun’a göre zina olarak kabul edilmemektedir. Bu gibi hallerde haysiyetsiz yaşam sürme (MK m.163) gerekçesiyle boşanma davası açılmalıdır. Eşi cinsel ilişki esnasında görmek çok mümkün olmayacağı için aldatmanın varlığını ortaya çıkaracak olgulardan yararlanılmalıdır. Örneğin, aynı otel odasında konaklama veya ortak konutta karşı cinsle gecelemek zinanın varlığına karine teşkil eder.

Aldatma (zina); özel bir boşanma sebebidir. Özel bir boşanma sebebi olmasının yanında zina mutlak bir boşanma sebebidir. Kocaeli İzmit Boşanma Avukatı olarak zina sebebiyle boşanma davası açmak isteyen kişilere hukuki yardım hizmeti tarafımızca sunulmaktadır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Gizlilik Kararı

Mahkeme, kendiliğinden veya tarafların talebi üzerine duruşmaların gizli yapılmasına karar verebilir (MK m.184/6).aile mahkemesinin gizlilik kararı sadece duruşmaları kapsadığı için bu gizlilik kararı dosya incelenmesini ve örnek alınmasını kapsamaz.

 

Boşanma Davasında Aldatmanın İspatlanması ve Deliller

Aldatmanın ispatı için taraflar her türlü delilden faydalanabilir. Bu delil araçları şunlardır:

 • Tanık beyanları,
 • Telefon görüşme kayıtları veya içerikleri, mesajlar, whatssap içerikleri vb.
 • Aldatma olgusunu ispatlamak amacıyla bir kereye mahsus yapılmış ses kaydı,
 • Sosyal medya içerikleri (instagram, facebook, twitter vb.),
 • Uçak veya otel kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri,
 • Fotoğraflar, video kayıtları vb. her türlü delil,
 • Başka bir nedenle savcılık tarafından başlatılan soruşturma dosyasında yer alan evraklarda zina olgusuna dair ifadeler,
 • Banka kayıtları, kredi kartı ekstresi vb.

Yargıtay, boşanma davasında aldatmanın nasıl ispatlanacağı aldatma olgusuyla ilgili delillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini çeşitli kararlarında ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuştur. Yargıtay uygulamasına göre zina (aldatma) olgusunun ispatı açısından bazı ilkeler kabul edilmiştir. Buna göre;

 • Kadın veya erkeğin yalnızken ortak konuta karşı cinsten birini alması zinanın varlığına delalet eder. Bu halde, zina ispatlanmış kabul edilir.
 • Eşlerden birinin karşı cinsten biriyle düzenli bir şekilde gece-gündüz telefonda görüşmesi zinanın varlığına işaret eder.
 • Eşlerden biri evlilik dışı ilişkiye girdiği başka bir kişiden çocuk sahibi olduğu takdirde zina (aldatma) olgusu ispatlanmış olur.

Mahkeme, aldatma nedeniyle boşanma davasında her türlü delili serbestçe takdir eder. Aile mahkemesi, kesin delillerle bağlı değildir. Mahkeme hakimi, aldatmaya temel teşkil eden olayların doğruluğu konusunda tarafların yemin etmesini isteyemez. Tüm deliller toplandıktan sonra zina fiilinin gerçekleşip gerçeklemediğine karar verir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Ses, Fotoğraf veya Video Kaydının Delil Değeri

Eşlerden birinin, diğer eşin aldatma fiilini ispatlamak amacıyla hareket ederek eşin telefonunu dinlemek, kamera kaydına almak veya yüz yüze konuşulanlar kaydetmek suretiyle elde ettiği ses, fotoğraf veya video kayıtları boşanma davasında delil olarak kullanılabilir. Ancak, elde edilen ses, fotoğraf veya görüntülerin delil olarak kullanılabilmesi için, kaydın aldatma olgusunu ispatlama amacıyla yapılması zorunludur. Yapılan kayıtlar bu amacın dışında sistematik ve planlı fiiller sergilenerek elde edilmişse, boşanma davasında da delil olarak kullanılamaz. Sürekli ve planlı olarak yapılan kayıt eylemleri suç oluşturup hakkınızda CEZA davası açılmasına sebep olabilir. https://www.izmitavukat.com/