Borç Tahsili, İcra ve İflas Hukuku

image

Borç Tahsili, İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, bir hukuk dalıdır. Peki, icra iflas hukuku nedir? İcra ve iflas hukuku, borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır. Borcun karşılanması, devlet zoruyla ve taşınır, taşınmaz mallar üzerinden yapılabilmektedir. Kanunen borçludan alacakların nasıl tahsil edeceği düzenlenmiştir. Fakat bunu gerçekleştirmek için takip gerekir. Bu takip ise bütün hukuk dallarında ve davalarında olduğu gibi en sağlıklı, avukat aracılığıyla yapılabilir. Avukatlıkta da “lık alanları olduğu için, seçilecek avukatın icra ve iflas davalarında tecrübeli olması, ulusal ve uluslararası icra iflas mevzuatlarına hâkim olması daha sürecini olumlu etkileyecektir